Notice: Undefined variable: language_flags in /home/z8054166/public_html/logic.php on line 182

Notice: Undefined variable: HTTP_USER_AGENT in /home/z8054166/public_html/library/getbrowser.php on line 66

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/z8054166/public_html/library/getbrowser.php on line 66

Notice: Undefined variable: HTTP_USER_AGENT in /home/z8054166/public_html/library/getbrowser.php on line 69

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/z8054166/public_html/library/getbrowser.php on line 69

Notice: Undefined variable: HTTP_USER_AGENT in /home/z8054166/public_html/library/getbrowser.php on line 72

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/z8054166/public_html/library/getbrowser.php on line 72

Notice: Undefined variable: HTTP_USER_AGENT in /home/z8054166/public_html/library/getbrowser.php on line 84

Notice: Undefined variable: HTTP_USER_AGENT in /home/z8054166/public_html/library/getbrowser.php on line 86

Notice: Undefined variable: HTTP_USER_AGENT in /home/z8054166/public_html/library/getbrowser.php on line 88

Notice: Undefined variable: HTTP_USER_AGENT in /home/z8054166/public_html/library/getbrowser.php on line 90
MAGYAR HONFOGLALÁS, SZEKELY ROVÁSÍRÁS, ROVÁS, UGARITI ABJAD, MAGYAR OSHAZA, ERDÉLY, SZÉKELYFÖLD, SZEKLER LAND, MAGYAR RÉGÉSZET, OSNYELV, MAGYAR NYELV MAGYAR MUVÉSZET, OSI VALLÁS, MAGYAR OSI TÖRTÉNET, SZENT KORONA, SELYEMÚT, TARIM-MEDENCE, UJGUR, UYGHUR, UIGUR, HUNOK, PAZIRIK, PAZYRYK, XIONGNU, HSZIUNGNU, MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA, AINU, SZARMATA, AVAROK, ETRUSZK, KUSÁN, KALASH, TRANSYLVANIA, SZKÍTIA, SCYTHIA, RUNES, ARCHAEOLOGY, SILK ROAD, TARIM BASIN

"Only if you dare to consider possible what is impossible, you will be capable of great discoveries."
Goethe
"Everybody knows that a thing is inexplicable until some unknowing fool comes along and explains it."
Einstein

1 - A germ?n r?n?k?. egy finn ?b?c
Send this page to a friend (or to an enemy)
519212 clicks since december 2006

Finnish runes and Finnish phonology 

(Nagyításhoz klikkeljen a képre)
Scythia szkíta

Kr. előtt a II. évezred elején az észak-európai Flaviában létezett egy 16 betűből álló rúnaábécé, melyet a Flavia területén élő finnugor népek használtak. Ez az ábécé egy olyan finn nyelv írásos megjelenítésére született, melyből a mai finn nyelv alakult ki.
Amikor a Steppici a sztyeppékről Európába érkeztek, nem volt ábécéjük, és nem tudtak írni!

Kr. előtt a II. évezred második felében a Germanici, mely vegyes flaviosteppico nép volt, a flavio rúnaírást kezdték használni, megváltoztatták bizonyos betűk kiejtését, később hozzátettek betűket az ábécé végére, végül több betűt is belefoglaltak. Összesen egy „ætt”-t tettek hozzá. Végül a rúnákból egy 24 betűből álló ábécé lett. Amint azonban a Germanici elvándoroltak, a vikingek ismét egy 16 betűből álló ábécét kezdtek használni, mely megfelelt régi fonológiájuknak.
A fonémák ilyen drasztikus és szokatlan csökkenése eddig megmagyarázatlan és megmagyarázhatatlan maradt!

Az indoeuropeisták úgy vélik, hogy az indoeurópai egy [o] nyelv volt, mely egy bizonyos időszakban, a protogermánicoban [a]-vá változott, hogy aztán ismét visszaváltozzék [o]-vá a modern germán nyelvekben. Az [a] időszak egy, az [o]-val nem rendelkező finn szubsztrátum által beindított változás volt. Ugyanez okozta, hogy a változó indoeurópai hangsúly Flaviában az első szótagon állandósult.
A finnek már az indoeurópaiak érkezésekor nemcsak írni tudtak, hanem egyenesen képesek voltak... beszélni is!!!

Az ókori Európa nyelveinek fonológiája nagyon szűkös volt, míg az újonnan érkező indoeurópaiak hangtana gazdag volt hehezetes mássalhangzókkal és zöngés hangokkal. A két nép nyelvének keveredéséből született a mai európai fonológia. Ez a folyamat azonban összeegyeztethetetlen volt az indoeuropeisztika bizonyos “törvényeivel”.
Grimm „törvénye” ... egyike volt a meséinek!

Az indoeurópaiak érkezése előtt talán a baszk terület kivételével Európa, ha nem is nyelvészeti, de hangtani szempontból homogén terület volt.

Michelangelo