Notice: Undefined variable: language_flags in /home/z8054166/public_html/logic.php on line 182

Notice: Undefined variable: HTTP_USER_AGENT in /home/z8054166/public_html/library/getbrowser.php on line 66

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/z8054166/public_html/library/getbrowser.php on line 66

Notice: Undefined variable: HTTP_USER_AGENT in /home/z8054166/public_html/library/getbrowser.php on line 69

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/z8054166/public_html/library/getbrowser.php on line 69

Notice: Undefined variable: HTTP_USER_AGENT in /home/z8054166/public_html/library/getbrowser.php on line 72

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/z8054166/public_html/library/getbrowser.php on line 72

Notice: Undefined variable: HTTP_USER_AGENT in /home/z8054166/public_html/library/getbrowser.php on line 84

Notice: Undefined variable: HTTP_USER_AGENT in /home/z8054166/public_html/library/getbrowser.php on line 86

Notice: Undefined variable: HTTP_USER_AGENT in /home/z8054166/public_html/library/getbrowser.php on line 88

Notice: Undefined variable: HTTP_USER_AGENT in /home/z8054166/public_html/library/getbrowser.php on line 90
MAGYAR HONFOGLALÁS, SZEKELY ROVÁSÍRÁS, ROVÁS, UGARITI ABJAD, MAGYAR OSHAZA, ERDÉLY, SZÉKELYFÖLD, SZEKLER LAND, MAGYAR RÉGÉSZET, OSNYELV, MAGYAR NYELV MAGYAR MUVÉSZET, OSI VALLÁS, MAGYAR OSI TÖRTÉNET, SZENT KORONA, SELYEMÚT, TARIM-MEDENCE, UJGUR, UYGHUR, UIGUR, HUNOK, PAZIRIK, PAZYRYK, XIONGNU, HSZIUNGNU, MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA, AINU, SZARMATA, AVAROK, ETRUSZK, KUSÁN, KALASH, TRANSYLVANIA, SZKÍTIA, SCYTHIA, RUNES, ARCHAEOLOGY, SILK ROAD, TARIM BASIN

"Only if you dare to consider possible what is impossible, you will be capable of great discoveries."
Goethe
"Everybody knows that a thing is inexplicable until some unknowing fool comes along and explains it."
Einstein

04 ŐSI MAGYAR MŰV?SZET ?S VALL?S
Send this page to a friend (or to an enemy)
519195 clicks since december 2006

 
Az árják sem genetikai, sem régészeti, sem kulturális nyomát nem hagyták annak, hogy az európai akkulturációjukat megelőző időszakban léteztek volna. Az európaiaknak tisztában kellene lenniük azzal, hogy örökségként csak indoeurópai nyelvüket, valamint a libidóval és agresszivitással összefüggésben álló tesztoszteron túltermelést szabályozó gént kapták az árjáktól. Ettől eltekintve az európaiak genetikailag, etnikailag és kulturálisan is őseurópaiak, ma jobban, mint azelőtt bármikor. Ma az európaiak (és a nyugat) a fenntartható fejlődés felé vezetik a világot; az európaiak a demokrácia és az egyenlőség lovagjai; az európaiak az emberi jogok és a női méltóság védelmezői; az európaiak a rabszolgaság, a halálbüntetés és a háborúk eltörlésének élharcosai. Mindezen értékek megtalálhatóak az európaiak kulturális DNS-ében, egy olyan örökségben, amit a természettel tiszteletteljes harmóniában élő demokratikus, egalitáriánus, matriarchális és békeszerető preindoeurópai népektől kaptunk jóval azt megelőzően, hogy az indoeurópaiak megjelentek volna. Ha Ön is hisz ezekben az értékekben...lehetséges, hogy indoeurópai nyelvet beszél, ám kulturális tekintetben őseurópainak  számít!
Európa 2500 év után, az indoeurópai uralom és háború időszakát követően ma az első és egyetlen földrész, amely (majdnem) teljesen “zsarnokmentes”!

More about Indo-European fairy tales and their racism

(Nagyításhoz klikkeljen a képre)
Magyar Művészet Történet Vallás Régészet Őshaza

(Ajánlott képernyőméret: 20”, Szélesség, 16/9; 1680x1050 pixel, teljes képernyő)

ÖSSZEGZÉS
Képek: Összegzés
   Térképek: 3 szakrális szimbólumok elterjedése     
27 szakrális szimbólumok elterjedése     További 27 szent szimbólum 


KIVONAT, SZÖVEG

Konferencia anyaga    Magyar demokrata interjú    HONlevél cikk

 

KIVONAT, KÉPEK
(Olyan PDF dokumentumot nyit meg, mely képek ezreit tartalmazza. Ez némi időbe telhet.)
Az Anyaisten    Szakrális szimbólumok    Művészeti minták    Átmeneti művészet, Szent Korona    Óeurópai rítusok 

KULTURÁLIS TERÜLETEK TÉRKÉPEI
Arany Bálvány   Agglutinia   Pannonia   Magna Pannonia   Az ősmagyarok vándorlásainak térképe   A második őshaza   Honfoglalás, térkép
   Alánok   Afrikában


Kiszely István nemrégiben közzétett egy újabb kiváló művet (Magyar Demokrata): rájött, hogy 1 (egy) forma – a Székely kapué – számos helyen fellelhető Kínától Magyarországig. Remek, István!

Időközben jómagam arra jöttem rá, hogy néhány ezernyi keltezéssel ellátott régészeti műemlék, kulturális jegy és szent szimbólum vándorolt a bronz-kori Európából Arsia-ba és vissza Magyarországra. Mindezek Kínáig, Koreáig és Japánig is eljutottak.

Kitalálni azt, hogy a magyarok honnan jöttek, csupán csak annyiból állt, hogy a honfoglalás-kori Magyarországon talált leleteket össze kellett hasonlítani olyan területeken talált leletekkel, ahol a magyarok más kulturális jegyeit is megtalálták (ld. „Honfoglalás…”).

Ezt még senki nem tette meg!

Hasonló alakzatok és szimbólumok jelenléte Eurázsia nagy területén a Neolitikumtól (Arany Bálvány Civilizáció) az i.e. utolsó évezred közepéig (Agglutinia, Pannonia és Magna Pannonia) bizonyítja a föld legnagyobb és leghosszabban fennálló civilizációjának létezését. Agglutinia civilizációja (Magyarországtól Oxiana-ig, i.e. III. évezred) akkor kezdett hanyatlani, amikor a szemiták megérkeztek Mezopotámiába és az Indo-európaiak Indiába és Európába. Ahová csak ezek a népek megérkeztek, az események hasonló sorozata játszódott le, mely az ősi szent szimbólumok eltűnésével kezdődött. Azok a szent szimbólumok csak Pannonia-ban maradtak fenn, majd a későbbiekben Magna Pannonia-ban az i.e. utolsó évezred közepéig. A Celto-Pannonico-k és más „Indo-európaiak” csak ekkor váltak külön a Pannonico-któl. Valójában az i.e. 500 körül Európában talált legtöbb műemlék (melyeket „kelta”, „görög, geometrikus”, „etruszk, keleties” névvel illettek) hasonlít az előző évezred Pannonico művészetére és Európában újra később, a magyarok megjelenésével tér vissza. (Egyetlen emléket, szimbólumot vagy formát sem nevezhetünk „keltának” vagy „görögnek”, ha az már létezett Európában az előző évezredekben!)

Magna Pannonia civilizációja az i.e. második évezred közepétől az első évezred közepéig a Pribaltika-tól Pannoniberia-ig és Angliától az Égei-tengerig terjedt.

 

I.e. 1000 körül egy, a Kárpáti-terület keleti részén élő nép az Altáj tájékára vándorolt, és később a Tarim-medencében talált refugium-ra amikor a Hunok átkeltek a Dzungáriai-kapun. A Pazyrykben és Esikben talált és a Marc Aurel Stein (egy magyar!) által gyűjtött leletek az Európából történt kivándorlás legjobb bizonyítékai. A közép-ázsiai és a balkáni népek azonosságának ismeretét a közép-ázsiai „szkíták” vezére által mondottak alátámasztják, aki arra figyelmeztette Nagy Sándort, hogy ne támadja meg őket, mert „Szkítia és Görögország határosak”, és a szkíták (akik Görögországtól északra a Balkánon éltek) ezt megtorolhatják, és megtámadhatják Görögországot, Nagy Sándor hazáját.

 

Az i.sz. első évezred végén ugyanazon ősi, bronzkori formák és vallási szimbólumok hirtelen megjelenése Európában, amelyek Európában több, mint egy évezredig nem voltak jelen, valamint olyan műemlékek megjelenése, melyek a Stein által gyűjtöttekhez hasonlítanak, ékes bizonyítékai annak, hogy azok Pannonia-ból Közép-Ázsiába, majd vissza a Kárpát-medencébe. Ezen, a magyarok által visszahozott formáknak és műemlékeknek a jelentősége szent szimbolizmusukban rejlik, mely változtatás nélkül fennmaradt azon két évezred során, amikor a magyarok Közép-Ázsiában éltek.  A magyarok művészete továbbra is szimbolikus volt, a magyarok Istene továbbra sem volt antropomorf, a magyarok egyetlen istene továbbra is istennő volt, melyet öt évezreden keresztül ugyanúgy ábrázoltak: szülés közben. Az ainuk csak nemrégiben, és csak vonakodva kezdtek antropomorf alakokat és bábukat faragni, melyeket turistáknak árulnak megélhetés céljából: formáik ugyanazok, melyeket a magyarok faragtak Közép-Ázsiában. A Japán területén fennmaradt kisszámú ainu népesség a magyarok legközelebbi kulturális rokonai.

 

A régészeti leletek összehasonlítása lehetővé teszi, hogy nagy pontossággal meghatározzuk azon területek határait, melyeken a magyarok éltek az i.e. I. évezredtől a Magyarországra történő visszatérésükig. Az avarok korábban elhagyták a Tarim-medencét, mint a magyarok, és útközben hosszasabban időztek: az ő művészetük (átmeneti művészet) már elveszítette annak a hagyományos szimbolizmusnak egy részét, melyet a magyarok később visszahoznak Európába.

 

A könyv több táblázatban több száz képet tartalmaz; az egész könyv tulajdonképpen ennek (és sok más) ábrának a magyarázata. A könyvben minden egyes műemlék mellett feltüntettem, hogy hol találták, melyik múzeumban látható, és a tudósok szerint mely korból származik. Az ábrák közül sok könnyen érthető, mások pedig rejtélyesek, a rejtélyt azonban a könyv megmagyarázza. Könnyebben és jobban megérthetjük a könyvet, ha a „Honfoglalás…” címűt, vagy legalább annak összefoglalóját (ezen a honlapon) elolvassuk.

 

(Amennyiben Ön a diffuzionizmus híve, be kell látnia, hogy a Pannonico-k egy olyan civilizáció mesterei voltak, amely Írországtól Japánig terjedt i.e. 5000-től i.sz. 1000-ig. Ebben az esetben azonban, azt is bizonyítania kell, hogy a kék szemű ainuk őslakosok Japánban és nem pedig Flavio-k, akik Európából jöttek. Mindenesetre az is bizonyos, hogy a magyarok által Európába hozott műemlékek nem kereskedelmi úton kerültek a birtokukba: hasonló műemlékek több, mint egy évezreddel korábban eltűntek a piacról és csak olyan helyeken maradtak fenn, melyek a magyarok számára nem voltak elérhetőek!).

 

Michelangelo

 

50 kg-nyi  olvasmány a magyar régészek számára:

KÉPEK FORRÁSAI

A képek 50%-a könyvekből származik, 40%-a múzeumok honlapjairól, 10%-át pedig a szerző saját kezűleg fotózta múzeumokban.Köszönet illeti a Metropolitan Museum of Art-ot, New York, USA, a British Museum-ot, London, UK, és az Ermitázst, Szentpétervár, RU a könyvben található legjobb és legértékesebb képekért.

 

KÖNYVEK